Zbycie środków trwałych 7 – ogłoszenie

PGK Sp. z o.o.  w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nw. środka trwałego:

  1. Samochód ciężarowy – MAZ model 5516MR’02E325.5t, nr VIN: Z3C5516696V000052, rok produkcji 2006, nr rej. EOP 78RW, cena minimalna 15 600,00 zł (brutto),

Oferty pisemne w kopertach  należy składać w biurze podawczym  P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, w terminie do dnia  09.07.2021 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PGK Sp. z o. o. w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno w dniu 09.07.2021 r. o godz. 12.30

 Szczegółowe informacje
 Ogłoszenie o wynikach