ZUK

Wydział Oczyszczania Gmin:

  • odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców gmin i firm
  • odbieranie odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gmin
  • odbieranie nieczystości płynnych beczką asenizacyjną
  • opróżnianie koszy ulicznych w Gminie Opoczno

Wydział Administracji Cmentarzy i Targowisk

  • administracja Targowicą Miejską przy ul.Targowej i Sportowej
  • administracja Targowiskiem Miejskim przy ul.Piotrkowskiej 66
  • administracja Cmentarzami Komunalnymi przy ul.Granicznej i Rolnej
  • administracja Cmentarzami Parafialnymi przy ul.Granicznej i Moniuszki

 

Zakład Usług Komunalnych ul. Targowa 9, 26-300 Opoczno
Tel. 44 755 26 84,
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00