ZUK

Wydział Oczyszczania Gmin:

 • odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców gmin i firm
 • odbieranie odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gmin
 • odbieranie nieczystości płynnych beczką asenizacyjną
 • opróżnianie koszy ulicznych w Gminie Opoczno
 • zamiatanie dróg gminnych w Opocznie

Wydział Administracji Cmentarzy i Targowisk

 • administracja Targowicą Miejską przy ul.Targowej i Sportowej
 • administracja Targowiskiem Miejskim przy ul.Piotrkowskiej 66
 • administracja Cmentarzami Komunalnymi przy ul.Granicznej i Rolnej
 • administracja Cmentarzami Parafialnymi przy ul.Granicznej i Moniuszki
 • usługi pogrzebowe

Wydział Administracji Targowisk i Cmentarzy

 • Administracja Cmentarzy Komunalnych przy ul. Granicznej i przy ul. Rolnej
 • Administracja cmentarzy Parafialnych przy ul. Moniuszki i przy ul. Granicznej (opłaty za groby,  sprzedaż miejsc do pochówku)
 • Zakład Pogrzebowy

Zakład Usług Komunalnych ul. Targowa 9, 26-300 Opoczno
Tel. 44 755 26 84,
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00