Programy Krajowe

Zadanie pn. „Rozbudowa linii odwadniania osadów ściekowych wraz z modernizacją węzła higienizacji osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opocznie” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Planowana wartość ogólna przedsięwzięcia – 1 550 000,00 zł netto.

Forma dofinansowania: częściowe umorzenie pożyczki ze środków WFOŚiGW  w Łodzi w wysokości –     1 098 516,16 zł.

 

Zakres projektu obejmuje:

Rozbudowę linii odwadniania osadów  w ramach której przewiduje się zakup i montaż drugiego urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami pomocniczymi (np. pompy osadu,  pompy dozujące,  przepływomierze,  zespół przygotowania polielektrolitu, macerator, itp.),

–  Dostosowanie istniejącej technologii (taśmociągów, podajników, itp.) i  pomieszczeń odwadniania osadów do potrzeb rozbudowy oraz połączenie  urządzenia  do odwadniania osadów ściekowych z istniejącą linią  odwadniania na prasie filtracyjnej oraz higienizacją osadów odwodnionych,

Modernizacja węzła higienizacji osadów.

 

Data dodania: 26.07.2021r.


 

Rozmiar czcionki
Wybierz kolor tła