Dofinansowanie PROW 2014-2020

BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: WOLA ZAŁĘŻNA, SOBAWINY,KARWICE-GMINA OPOCZNO

 

Operacja pn. „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach: Wola Załężna, Sobawiny, Karwice-Gmina Opoczno”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”
Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020


Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie.

Tytuł projektu: „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach: Wola Załężna, Sobawiny, Karwice-Gmina Opoczno”

Źródło współfinansowania: Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wartość całkowita: 3 849 777,35 zł
Wartość dofinansowania: 1 926 960,00 zł.
Okres realizacji: 03.2020- 11.2021
Cel projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Wola Załężna, Sobawiny, Karwice poprzez budowę infrastruktury wodno-ściekowej.


Powiązane linki:
1. Podpisanie umowy o dofinansowanie