Aktualności

75 postów

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, iż w dniu 24.01.2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłoszono Decyzję znak WA.RZT.70.136.2022/6 z dn. 17.01.2023 r. skracająca okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy […]

Brak wody w dniu 19.01.2023

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zawiadamia, iż w związku z podłączeniem nowego odbiorcy wystąpi BRAK WODY na Osiedlu PIASTOWSKIE w Opocznie ulice : Władysława Łokietka, Al. Dąbrówki, Bolesława Chrobrego, Mieszka I, Krzywoustego, Zielona w dniu 19.01.2023 od godziny 9.00 do dnia 19.01.2023 do godziny 15.00. Za […]

Zbycie środka trwałego(Aktualizacja)

PGK Sp. z o.o.  w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nw. środka trwałego: Samochód ciężarowy – FS Lublin/Romcar 035222, nr VIN: SUL03522210071279, rok produkcji 2001, nr rej. EOP N004, cena minimalna  4 200,00 zł (brutto), Samochód ciężarowy – Gazela GRKN 03027-1094, nr podwozia Z3B3302706R002150, […]

Brak wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zawiadamia, iż w związku z awarią sieci wodociągowej, wystąpi BRAK WODY w Opocznie ul. Kościelna i ul. Staromiejska ( od ul. Kościelnej do skrzyżowania z ul. Moniuszki ) w dniu 05.01.2023 od godziny 8.00 do dnia 05.01.2023 do godziny 14.00. Za […]

Zmiana terminu odbioru odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że: odbiór odpadów komunalnych z firm przypadający na dzień 06.01.2023 r. (I piątek miesiąca) zostaje jednorazowo przełożony na dzień 09.01.2023r. (poniedziałek). odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców przypadający na dzień 06.01.2023 r. (I piątek miesiąca) zostaje jednorazowo przełożony na dzień 11.01.2023r. (środa).

Marnotrawstwo żywności

Od lat o marnotrawstwie żywności mówi się w kontekście jednego z kluczowych wyzwań XXI w. Problem dostrzegają np. międzynarodowe organizacje, które poprzez kampanie społeczne starają się zmniejszyć skalę zjawiska. To z ich inicjatywy odbywają się akcje przekazywania żywności organizacjom pozarządowym oraz powstają jadłodzielnie. Jednak aby działania te przyniosły skutek, potrzebne […]

Wymiana wodomierzy

PGK Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że w dniach 16.11.2022-25.11.2022 na terenie Miasta Opoczna trwają wymiany tradycyjnych wodomierzy głównych na wodomierze wyposażone w nakładki radiowe do zdalnego odczytu danych. Dotyczy ulic: PIOTRKOWSKA, WARYŃSKIEGO, CHROBREGO, SOSNOWA, KRASICKIEGO, KULIGOWSKA, STASZICA, Wymiana będzie prowadzona w godzinach 7:00-15:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W […]