Zakład Robót Drogowych

Zakład Robót Drogowych rozpoczął działalności od stycznia 2020 roku. Powierzono mu zdania związane z Utrzymaniem Dróg Miejskich i Gminnych oraz ich budową. Zakład zatrudnia w chwili obecnej 15 pracowników. W tym czasie udało się przeprowadzić i zakończyć inwestycje związane z budową dróg, dokonać zakupów rozbudowujących i unowocześniających bazę sprzętową a także zrealizować cele nakreślone przez Gminę Opoczno, a związane z utrzymaniem dróg oraz zrealizować zadania związane z wykorzystaniem środków funduszy sołeckich gminy Opoczno. Wszystkie wymienione zadania były realizowane zgodnie z prowadzonym przez ZRD harmonogramem prac a znacząca ich część została wykonana przed upływem ustalonych terminów zakończenia prac.

ZRD Opoczno – Budowa dróg

 • Budowa drogi Bukowiec Opoczyński – Komorniki o długości 568 m;
 • Budowa dróg w technologii wykonania nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalanej grysami frakcji 2/5, 5/8 mm o ilości kruszywa 18 dcm3/m2 i asfaltową emulsją kationową w miejscowościach: Januszewice, Różanna, Kruszewiec oraz Ostrów – Budki o łącznej długości odcinków 1200 m;
 • Wykonanie podbudów dróg gminnych z kruszyw łamanych wraz z profilowaniem i zagęszczaniem w miejscowościach: Dzielna nad Strugą, Bielowice pod Sołkiem, Ogonowice oraz Libiszów o łącznej długości odcinków 2300m;
 • remont nawierzchni Targowiska Miejskiego przy Alei Sportowej w Opocznie, budowa parkingu przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. oraz remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Libiszowie o łącznej powierzchni prac budowlanych 5540 m2.

ZRD Opoczno – zakupy sprzętu i wyposażenia

W roku 2020 udało się zrealizować szereg niezbędnych zakupów sprzętu i maszyn budowlanych. W chwili obecnej Zakład Remontu Dróg może zintensyfikować prowadzone prace dzięki wyposażeniu w :

 • Ramię kosiarki wraz z wyposażeniem,
 • Ciągnik Kubota ,
 • Recykler do asfaltu,
 • Koparko ładowarkę JCB,
 • Walec Drogowy,
 • Samochód Ford Transit,
 • Laweta drogowa,
 • Zautomatyzowany Zgarniacz Drogowy,
 • Zamiatarka PRONAR,
 • Agregat prądotwórczy,
 • Zestaw narzędzi STHIL.