Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i ich opiekunom jak bardzo istotny jest problem segregacji i zapobieganie powstawaniu odpadów, a jednocześnie mobilizacja uczniów do twórczego myślenia oraz ...
Czytaj Dalej ...
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków
Zakład Usług Komunalnych
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów