PGK Sp. o. o. w Opocznie, ul. Krótka 1, jako administrator cmentarzy uprzejmie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za groby tj.: Opłata na 20 lat za grób ziemny jednorzędowy wynosi: ...
Czytaj Dalej ...
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków
Zakład Usług Komunalnych
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów