AKTUALNOŚCI

Zmiana terminu odbioru odpadów – Żarnów

PGK Sp z o.o. w Opocznie informuje, że odbiór odpadów komunalnych od firm z Gminy Paradyż i Żarnów oraz mieszkańców Gminy Żarnów, przypadający w II ...
Czytaj Dalej ...

Brak wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zawiadamia, iż w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 726 ( budowa ronda – prace związane ...
Czytaj Dalej ...

Zmiana terminu odbioru

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Opoczno  przypadający na dzień  03.05.2023 r. (I środa miesiąca) ...
Czytaj Dalej ...

Zmiana terminu odbioru odpadów

PGK Sp.z o.o. w Opocznie informuje o zmianach terminu odbioru odpadów w związku z dniami świątecznymi 1 i 3 maja. - FIRMY z Opoczna :Odbiór ...
Czytaj Dalej ...
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Zakład Usług Komunalnych
Oczyszczalnia ścieków
Zakład Robót Drogowych
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala