AKTUALNOŚCI

12.11.2021 w PGK Opoczno

Informujemy, że w dniu 12.11.2021 (piątek) biuro przy ul. Krótkiej 1 oraz  ul. Targowej 9 będzie nieczynne. Odbiór odpadów przypadający na dzień 12.11.2021 pozostaje bez zmian zgodnie z harmonogramem ...
Czytaj Dalej ...

PSZOK dnia 10.09.2021r.

Informujemy, że PSZOK  dnia 10.09.2021r. będzie czynny do godziny 15tej ...
Czytaj Dalej ...

Puchar Prezesa PGK na XXVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

W środę 25 sierpnia w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbył się Finał XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Łódzkie 2021. Najlepiej wyszkolonym technicznie zawodnikiem olimpiady został Tobiasz Zarzeczny ...
Czytaj Dalej ...

Komunikat dotyczący odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Opoczno.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001R ...
Czytaj Dalej ...

Zmiana Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2021-2024

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, iż w dniu 16.07.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłoszono zatwierdzoną taryfę Decyzją znak ...
Czytaj Dalej ...

Zbycie środków trwałych 7 – ogłoszenie

PGK Sp. z o.o.  w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nw. środka trwałego: Samochód ciężarowy – MAZ model 5516MR’02E325.5t, nr VIN: Z3C5516696V000052, rok ...
Czytaj Dalej ...

Zbycie środków trwałych 6 – zestawienie ofert

PGK Sp. z o.o.  w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nw. środka trwałego: Samochód specjalny – karawan pogrzebowy Mercedes VITO, nr VIN: WDF63970313053283, ...
Czytaj Dalej ...

Zmiana terminu wywozu odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, o jednorazowych zmianach terminu odbioru odpadów komunalnych: Zmiana terminu dotyczy FIRM z terenu Miasta Opoczno - odbiór przypadający na dzień ...
Czytaj Dalej ...
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Zakład Usług Komunalnych
Oczyszczalnia ścieków
Zakład Robót Drogowych
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala
Rozmiar czcionki
Wybierz kolor tła