AKTUALNOŚCI

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, iż w dniu 24.01.2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ...
Czytaj Dalej ...

Brak wody w dniu 19.01.2023

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zawiadamia, iż w związku z podłączeniem nowego odbiorcy wystąpi BRAK WODY na Osiedlu PIASTOWSKIE w Opocznie ...
Czytaj Dalej ...

Zbycie środka trwałego(Aktualizacja)

PGK Sp. z o.o.  w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nw. środka trwałego: Samochód ciężarowy – FS Lublin/Romcar ...
Czytaj Dalej ...

Brak wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zawiadamia, iż w związku z awarią sieci wodociągowej, wystąpi BRAK WODY w Opocznie ul. Kościelna i ...
Czytaj Dalej ...

Zmiana terminu odbioru odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że: odbiór odpadów komunalnych z firm przypadający na dzień 06.01.2023 r. (I piątek miesiąca) zostaje jednorazowo ...
Czytaj Dalej ...

Zmiana terminu odbioru odpadów

Uwaga! Odbiór odpadów od firm z Opoczna wyznaczony na IV poniedziałek miesiąca tzn. 26 grudzień zostaje przeniesiony na następny dzień tzn. wtorek 27 grudzień 2022 ...
Czytaj Dalej ...
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Zakład Usług Komunalnych
Oczyszczalnia ścieków
Zakład Robót Drogowych
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala