Zgłoszenie awarii

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne dyżuruje przez całą dobę pod nr 44 755 27 76 oraz 663 875 623

Przyjmuje interwencje w sprawach awarii wodociągowych, wystąpienia u odbiorców wody o pogorszonej jakości, wystąpienia braków wody, zatorów i awarii kanalizacji, zapadlisk.