O Firmie

Nazwa firmy:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
Nazwa skrócona:P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie
Forma prawna:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba Spółki:kraj Polska, woj. Łódzkie, powiat Opoczyński, gmina Opoczno, miasto Opoczno
Adres:ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno
Dane Wspólników:Gmina Opoczno – 100% udziałów.
Wysokość kapitału zakładowego:23.490.500 zł.
KRS: Nr.0000 110297
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja
Numer konta:PEKAO SA
51 1240 3129 1111 0010 3596 7995
NIP:768-000-38-62
REGON:590028079
Numer rejestrowy BDO:000007905