O Firmie

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
Nazwa skrócona: PGK Sp. z o.o. w Opocznie
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba Spółki: kraj Polska, woj. Łódzkie, powiat Opoczyński, gmina Opoczno, miasto Opoczno
Adres: ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno
Dane Wspólników: Gmina Opoczno – 100% udziałów.
Wysokość kapitału zakładowego: 53.246.000,00 zł
KRS: Nr.0000 110297
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja
Numer konta:

Bank PKO BP SA
62 1020 3352 0000 1502 0316 1312

Bank Spółdzielczy w Opocznie
48 8992 0000 0033 2316 2000 0010

NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079
Numer rejestrowy BDO: 000007905