O Firmie

Nazwa firmy:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
Nazwa skrócona:PGK Sp. z o.o. w Opocznie
Forma prawna:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba Spółki:kraj Polska, woj. Łódzkie, powiat Opoczyński, gmina Opoczno, miasto Opoczno
Adres:ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno
Dane Wspólników:Gmina Opoczno – 100% udziałów.
Wysokość kapitału zakładowego:24.619.000 zł.
KRS: Nr.0000 110297
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja
Numer konta:Bank Spółdzielczy w Opocznie
48 8992 0000 0033 2316 2000 0010
NIP:768-000-38-62
REGON:590028079
Numer rejestrowy BDO:000007905
Rozmiar czcionki
Wybierz kolor tła