KONTAKT

Siedziba główna

ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno

Telefony

Sekretariat: 44 754 76 11

Księgowość: 44 754 76 12, 44 754 76 13

sekretariat@pgk.opoczno.pl

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków

ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno

Telefony

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 44 755 32 69

Oczyszczalnia Ścieków: 44 755 27 76

Alarmowy po podz 15.00 oraz dni wolne od pracy: 663 875 623

Zakład Usług Komunalnych

ul. Targowa 9, 26-300 Opoczno

Telefony

44 754 76 04

44 754 76 05

44 754 45 02

44 755 26 84 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Różanna, 26-300 Opoczno

Telefony

44 754 76 06

 

Kryta pływalnia - Opoczyńska Fala

ul. Edmunda Biernackiego 4A, 26-300 Opoczno

Telefony:

44 736 11 31