Władze Spółki

ZARZĄD SPÓŁKI:

Beata Wiktorowicz – Prezes Zarządu

Jan Wieruszewski – Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Marcin Marusiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Stańczyk-Kempińska – Zastępca Przewodniczego Rady Nadzorczej

Tomasz Zaborowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE

Właścicielem PGK Sp. z o.o. w Opocznie jest Gmina Opoczno, która posiada 100% udziałów.