Władze Spółki

ZARZĄD SPÓŁKI:

Jarosław Antoniak – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Sylwia Stępień-Adamczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Stańczyk-Kempińska – Zastępca Przewodniczego Rady Nadzorczej

Tomasz Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE

Właścicielem PGK Sp. z o.o. w Opocznie jest Gmina Opoczno, która posiada 100% udziałów.