ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROZSTRZYGNIĘTE

Data ogłoszeniaNumer zamówieniaNazwa zamówienaTermin składania ofert/wnioskówStatus
2021.09.3014/2021Dostawa kruszyw drogowych 2021.10.08
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.2953/DWIOS/2021Dostawa rękawów foliowych2021.10.06
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.2012/2021Emulsja asfaltowa2021.09.28
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.1211/2021Dostawa kruszyw drogowych 2021.09.20
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.0843/DWiOŚ/2021Piasek budowlany i piasek do zwalczania śliskości dróg2021.09.15
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.0847/DWIOS/2021Dostawa wraz z montażem przepompowni ścieków P1 w miejscowości Sobawiny2021.09.17
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.08.1944/DWIOS/2021Materiały hydrauliczne na budowę sieci wodociągowej w m. Opoczno ul. Libiszewska i Wrzoska dz. Nr 211/1, 219, 280/8, 309, 314, 321, 326 obręb 0008, w m. Opoczno oraz dz. Nr 899 obręb Wola Załężna gm. Opoczno” nr sprawy 44/DWiOŚ/20212021.08.27
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.08.0241/DWiOŚ/2021Emulsja asfaltowa2021.08.06
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.07.2810/2021Dostawa samochodu z podwójną kabiną i zabudową samowyładowczą2021.08.05
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.07.0206/2021Olej napędowy i olej opałowy2021.08.10
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.07.0108/2021Dostawa samochodów ciężarowych z zabudową samowyładowczą2021.07.19
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.06.2907/2021Świadczenie usług koparką obrotową wraz z obsługą operatorską na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczno2021.07.09
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.06.1505/2021Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB2021.06.24
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.05.2620/DWIOS/2021Materiały hydrauliczne na budowę zadań inwestycyjnych2021.06.02
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.05.2604/2021Zakup i dostawa samochodu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej2021.06.30
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.05.2024/DWIOS/2021Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 052021.05.28
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.05.1927/DWiOŚ/2021Emulsja asfaltowa 2021.05.28
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.04.3021/DWIOS/2021Zakup i dostawa znaków drogowych , sprzętu BHP oraz paneli strong2021.05.10
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.04.2017/DWIOS/2021Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla pracowników PGK Sp. z o.o. w Opocznie w 2021 r2021.04.28
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.04.0803/2021Dostawa kruszyw drogowych frakcji 4-31,5 oraz frakcji 2-5 i frakcji 2-82021.04.19
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.03.1202/2021Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie2021.03.19
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.02.2609/DWIOS/2021Dostawa kontenerów hakowych2021.03.10
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.02.2401/2021Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie2021.03.09
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.12.3129/2020Remont drogi gminnej nr 107155 E w miejscowości Mroczków Gościnny, gm. Opoczno2021.01.15
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.12.1528/2020Zakup i dostawa pojazdu ciężarowego, wywrotka typu wanna2020.12.23
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.12.0427/2020Świadczenie usług sprzętowych koparką obrotową wraz z obsługą operatorską na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczn2020.12.15
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.11.2726/2020Dostawa pojazdów dostawczych typu wywrotka2020.12.09
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.11.2625/2020Zakup i dostawa pojazdu ciężarowego, wywrotka typu wanna2020.12.04
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.11.1855/DWiOŚ/2020Kontenery na potrzeby izolatki i kwarantanny dla psów.2020.11.23
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.11.1324/2020Zakup i dostawa ciągnika rolniczego oraz zamiatarki ciągnikowej elewatorowej2020.11.24
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.10.2923/2020Zakup i dostawa nowego walca drogowego2020.11.09
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.10.2622/2020Dostawa kruszyw drogowych frakcji 4-31,5 oraz frakcji 31,5-632020.11.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.10.2244/DWiOS/2020System zdalnych odczytów wodomierzy głównych – etap II2020.10.30
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.10.1551/DWIOS/2020Posiłki profilaktyczne dla pracowników Spółki2020.10.21
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.10.0821/2020Zakup energii elektrycznej2020.10.16
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.2946/DWiOŚ/2020Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Spółki2020.10.06
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.2919/2020Zakup i dostawa nowego walca drogowego2020.10.08
12:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.2818/2020Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ MGB2020.10.07
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.2420/2020Dostawa koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego2020.10.12
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.1417/2020Dostawa kruszyw drogowych frakcji 4-31,5 oraz frakcji 0-632020.09.21
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.1037/DWIOS/2020Materiały na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobawiny ( odc. 25-P1).2020.09.18
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.0310/2020Budowa infrastruktury wodno – ściekowej w miejscowościach: Wola Załężna, Sobawiny, Karwice – Gmina Opoczno2020.09.23
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.08.1816/2020Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ: MGB 2402020.08.28
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.08.1814/2020Dostawa pojazdu ciężarowego – typu hakowiec w formie leasingu operacyjnego2020.09.18
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.2415/2020Remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów i ul. Limanowskiego w Opocznie2020.08.12
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.1712/2020Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie2020.07.27
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.1511/2020Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ: MGB 2402020.07.24
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.08ZAP1/2020Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu2020.07.15
15:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.0324/DWiOŚ/2020Dostawa maszyn do naprawy dróg.2020.07.10
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.3008/2020Dostawa pojazdu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej w formie leasingu operacyjnego2020.08.20
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.2607/2020Olej napędowy i opałowy2020.08.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.2523/DWiOŚ/2020Materiały na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzielna ( odc. 122-P4-110, odc. P4-102).2020.07.02
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.2305/2020Dostawa nowego ciągnika wraz z osprzętem2020.07.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.1509/2020Dostawa używanego pojazdu – zamiatarki ulicznej2020.06.23
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.0306/2020Dostawa używanego pojazdu – zamiatarki ulicznej2020.06.10
10:30:00
Rozstrzygniete
2020.05.2502/2020Kruszywa drogowe frakcji 0-31,52019.06.02
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.05.2203/2020Dostawa kostki brukowej i krawężników2020.06.01
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.05.1904/2020Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie2020.05.28
10:30:00
Rozstrzygniete
2020.04.2801/2020Świadczenie usług sprzętowych koparką obrotową wraz z obsługą operatorską na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczno 2020.05.08
10:30:00
Rozstrzygniete
2020.01.1313/2019Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – etap I- dokończenie – zamówienie uzupełniające 2019.11.07
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.11.2212/2019Kruszywa drogowe frakcji 0-31,5 oraz frakcji 31-632019.12.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.10.1038/DTE/2019Materiały na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Opocznie w ul. Ogrodowej i ul. Leśnej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej. 2019.10.18
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.10.09Z1/2019Remont drogi w m. Kraśnica – zapytanie o cenę2019.10.16
00:00:00
Rozstrzygniete
2019.10.0735/DTE/2019Posiłki regeneracyjne dla pracowników2019.10.16
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.09.0610/2019Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – etap I- dokończenie – zamówienie uzupełniające2019.08.30
10:30:00
Rozstrzygniete
2019.08.2109/2019Kruszywa drogowe frakcji 0-31,52019.08.29
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.08.1925/DTE/2019Wykonanie analiza efektywności kosztowej2019.08.26
00:00:00
Rozstrzygniete
2019.08.1408/2019Emulsja asfaltowa2019.08.22
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.08.1224/DTE/2019Wykonanie usługi kruszarką do kruszenia betonu2019.08.14
12:30:00
Rozstrzygniete
2019.08.1207/2019Kruszywa drogowe2019.08.20
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.06.2706/2019Dostawa samochodu ciężarowego – śmieciarki w formie leasingu operacyjnego2019.07.17
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.06.2104/2019Dostawa belownicy2019.07.05
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.05.3105/2019Olej napędowy i opałowy2019.07.08
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.04.0509/DTE/2019Sieć kanalizacji sanitarnej w Opocznie ul. Rolna2019.04.15
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.04.0403/2019Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie – etap I – konstrukcje- dokończenie2019.04.19
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.03.1402/2019Ogłoszenie o zamówieniu (02/2019) – Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie – etap I – dokończenie2019.03.29
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.03.1407/DTE/2019SZ 07/DTE/2019 – Materiały na przebudowę Targowiska Miejskiego Opoczno ul. Piotrkowska 662019.03.14
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.02.2806/DTE/2019Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobawiny2019.03.21
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.02.2705/DTE/2019Remont sieci wodociągowej w rondzie im. Księdza J. Wojtana w obrębie drogi wojewódzkiej nr 726 w Opocznie2019.03.07
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.01.3004/DTE/2019Materiały na budowę odcinka sieci wodociągowej fi110 łączącego wodociąg od dz. nr 55/1 obręb Janów Karwicki do dz. nr 1783/8 obręb Bielowice do dz nr 642/3 obręb Mroczków Gościnny gmina Opoczno2019.02.12
10:00:00
Rozstrzygniete
Rozmiar czcionki
Wybierz kolor tła