ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROZSTRZYGNIĘTE

Data ogłoszeniaNumer zamówieniaNazwa zamówienaTermin składania ofert/wnioskówStatus
2020.08.1816/2020Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ: MGB 2402020.08.28
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.2415/2020Remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów i ul. Limanowskiego w Opocznie2020.08.12
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.1712/2020Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie2020.07.27
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.1511/2020Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ: MGB 2402020.07.24
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.3008/2020Dostawa pojazdu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej w formie leasingu operacyjnego2020.08.20
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.2607/2020Olej napędowy i opałowy2020.08.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.2305/2020Dostawa nowego ciągnika wraz z osprzętem2020.07.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.1509/2020Dostawa używanego pojazdu – zamiatarki ulicznej2020.06.23
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.0306/2020Dostawa używanego pojazdu – zamiatarki ulicznej2020.06.10
10:30:00
Rozstrzygniete
2020.05.2502/2020Kruszywa drogowe frakcji 0-31,52019.06.02
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.05.2203/2020Dostawa kostki brukowej i krawężników2020.06.01
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.05.1904/2020Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie2020.05.28
10:30:00
Rozstrzygniete
2019.11.2212/2019Kruszywa drogowe frakcji 0-31,5 oraz frakcji 31-632019.12.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.10.1038/DTE/2019Materiały na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Opocznie w ul. Ogrodowej i ul. Leśnej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej. 2019.10.18
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.08.2109/2019Kruszywa drogowe frakcji 0-31,52019.08.29
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.08.1408/2019Emulsja asfaltowa2019.08.22
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.08.1207/2019Kruszywa drogowe2019.08.20
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.06.2706/2019Dostawa samochodu ciężarowego – śmieciarki w formie leasingu operacyjnego2019.07.17
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.06.2104/2019Dostawa belownicy2019.07.05
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.05.3105/2019Olej napędowy i opałowy2019.07.08
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.04.0403/2019Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie – etap I – konstrukcje- dokończenie2019.04.19
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.03.1402/2019Ogłoszenie o zamówieniu (02/2019) – Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie – etap I – dokończenie2019.03.29
10:00:00
Rozstrzygniete