Tomasz Zaborowski

102 postów

Brak wody: Kliny , Świerczyna oraz Januszewice

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zawiadamia, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej ( wpięcie nowego odcinka sieci do sieci istniejącej ) wystąpi BRAK WODY w miejscowości Kliny , Świerczyna oraz Januszewice od nr 85 do 89B w dniu 29.04.2024 od godziny 8:00 do dnia 29.04.2024 […]

Zmiany odbioru odpadów komunalnych

PGK Sp. z o.o.  informuje o jednorazowej zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych Zmiana terminu dla FIRM z Gminy Opoczno: Odbiór przypadający na dzień 01.05.2024 r.  roku zostaje przełożony na dzień 29.04.2024 roku ( tj. poniedziałek ). Zmiana terminu dla FIRM z Opoczna. Odbiór przypadający na dzień 03.05.2024 r.  roku zostaje przełożony na dzień 30.04.2024 roku  ( tj. […]

Zmiany odbioru odpadów komunalnych

PGK Sp. z o.o.  informuje o jednorazowej zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych Zmiana terminu dla FIRM z Gminy Opoczno: Odbiór przypadający na dzień 01.04.2024 r.  roku zostaje przełożony na dzień 02.04.2024 roku ( tj. wtorek ). Zmiana terminu dla FIRM z Gminy Sławno. Odbiór przypadający na dzień 01.04.2024 r.  roku zostaje […]

MŁODSZY OPERATOR/OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWO – BUDOWLANYCH

MŁODSZY OPERATOR/OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWO – BUDOWLANYCH INFORMACJE OGÓLNE: wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy, miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Robót Drogowych OPIS STANOWISKA: wykonywanie prac ogólnobudowlanych przy budowie dróg, chodników oraz inne prace budowlane obsługa maszyn i urządzeń drogowo – budowlanych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (operowanie koparko-ładowarką, […]

Mycie i dezynfekcję pojemników na odpady

Wychodząc naprzeciw głosom mieszkańców PGK w dniach 21, 22, 23, 26 luty b.r. przeprowadzi mycie i dezynfekcję pojemników na odpady. W pierwszej kolejności będą to pojemniki znajdujące się przy wspólnotach, spółdzielniach mieszkaniowych oraz budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGM. Taka usługa będzie wykonywana w ramach 3 dniowych testów auta z zabudową […]

Brak wody – ul. Żeromskiego

ZAWIADOMIENIE Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zawiadamia, iż w związku z konserwacją sieci wodociągowej wystąpi BRAK WODY w Opocznie w ulicach ul. Żeromskiego 1; 2; 4; 6 oraz Liceum Ogólnokształcące i Pawilon Handlowy nr 2a w dniu 07.02.2024 od godziny 800 do dnia 07.02.2024 do godziny […]