ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Data ogłoszeniaNumer zamówieniaNazwa zamówienaTermin składania ofert/wnioskówStatus
2024.06.0407/2024Dostawa kostki brukowej, obrzeży i krawężników drogowych 2024.06.12
10:00:00
Ogłoszony
2024.05.2406/2024Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie2024.06.05
10:00:00
Ogłoszony
2024.05.2005/2024Dostawa kostki brukowej, obrzeży i krawężników2024.05.28
10:00:00
Ogłoszony
2024.04.1104/2024Dostawa stabilizacji piaskowo cementowej oraz betonu2024.04.18
10:00:00
Ogłoszony
2024.02.2603/2024Dostawa kruszyw drogowych2024.03.05
10:00:00
Ogłoszony
2024.02.0902/2024Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów2024.02.19
10:00:00
Ogłoszony
2024.01.1601/2024Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów2024.01.24
10:00:00
Ogłoszony
2023.12.0712/2023Dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego w formie leasingu2024.02.09
10:00:00
Ogłoszony
2023.11.2211/2023Sól drogowa2023.12.01
10:00:00
Ogłoszony
2023.11.2039/DWIOS/2023Pobór i badanie wody – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne na rok 20242023.11.30
00:00:00
Postępowanie w trakcie
2023.11.2038/DWIOS/2023Zakup i dostawa środków do uzdatniania wody basenowej na rok 20242023.12.01
00:00:00
Postępowanie w trakcie
2023.10.0410/2023Posiłki regeneracyjne dla pracowników Spółki2023.10.12
10:00:00
Ogłoszony
2023.10.0409/2023Dostawa przyczepy niskopodwoziowej w formie leasingu2023.10.25
10:00:00
Ogłoszony
2023.09.2906/2023Dostawa samochodu ciężarowego w formie leasingu2023.10.26
10:00:00
Ogłoszony
2023.09.2108/2023Dostawa przyczepy samowyładowczej z rębakiem w formie leasingu2023.10.04
10:00:00
Ogłoszony
2023.07.1107/2023Olej napędowy i olej opałowy2023.08.17
10:00:00
Ogłoszony
2023.06.2926/DWIOS/2023Zapytanie ofertowe pn. Usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadomienie drogą radiową ze stałą kontrolą obiektu)2023.07.07
12:00:00
Postępowanie w trakcie
2023.06.2705/2023Dostawa samochodu ciężarowego śmieciarki jednokomorowej w formie leasingu2023.08.02
10:00:00
Ogłoszony
2023.06.1204/2023Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB2023.06.22
10:00:00
Ogłoszony
2023.05.2403/2023Dostawa samochodu ciężarowego w formie leasingu2023.06.15
10:00:00
Ogłoszony
2023.05.0418/DWiOŚ/2023System zdalnych odczytów wodomierzy głównych – etap V 2023.05.12
12:00:00
Rozstrzygniete
2023.04.2402/2023Dostawa kruszyw drogowych 2023.05.04
10:00:00
Ogłoszony
2023.04.1316/DWiOŚ/2023Wymiana rozdzielnicy NN (niskiego napięcia) Ujęcia wody przy ul. Inowłodzkiej w Opocznie2023.04.21
00:00:00
Rozstrzygniete
2023.02.2001/2023Dostawa układarki mas bitumicznych w formie leasingu.2023.03.28
10:00:00
Ogłoszony
2022.12.3018/2022Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów2023.01.12
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.12.0754/DWIOS/2022Pobór i wykonanie badań wody oraz pobór i wykonanie badań ścieków oraz pobór i wykonanie badań – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne2022.12.16
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.11.2855/DWIOS/2022Zakup i dostawa środków do uzdatniania wody basenowej na rok 20232022.12.06
00:00:00
Rozstrzygniete
2022.11.2317/2022Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych oraz właścicielskich zwierząt z terenu gminy Opoczno w roku 2023 oraz nadzór nad zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Różannej gmina Opoczno2022.12.05
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.11.2251/DWIOS/2022Zakup i dostawa karmy mokrej dla zwierząt przebywających w Schronisku w Różannej2022.11.30
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.10.2516/2022Wykonanie podbudowy dróg na terenie Gminy Opoczno2022.11.09
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.10.1315/2022Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne typ: MGB 2022.10.25
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.10.0347/DWIOS/2022Posiłki regeneracyjne dla pracowników 2022.10.10
00:00:00
Rozstrzygniete
2022.09.2614/2022Sól drogowa 2022.10.04
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.09.2345/DWIOS/2022Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Spółki2022.10.11
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.08.1613/2022Utwardzenie dróg gruntowych na terenie Gminy Opoczno2022.08.31
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.07.1212/2022Olej napędowy i olej opałowy2022.08.17
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.07.0610/2022Ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie”2022.07.20
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.06.2311/2022Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB2022.07.05
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.06.0709/2022Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB2022.06.20
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.06.0217/DWiOŚ/2022Rozbudowa linii odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej wraz z modernizacją węzła higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Opocznie2022.07.06
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.05.1608/2022Dostawa kruszyw drogowych2022.05.25
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.05.1607/2022Emulsja asfaltowa2022.05.25
11:00:00
Rozstrzygniete
2022.05.1206/2022Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie2022.05.25
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.04.2505/2022Zakup i dostawa używanej koparki gąsiennicowej, obrotowej2022.05.04
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.04.0804/2022Zakup i dostawa używanej koparki gąsiennicowej, obrotowej2022.04.20
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.04.0818/DWIOS/2022Budowa odcinków sieci wodociągowej: w miejscowości Kruszewiec, gm. Opoczno oraz ul. Piotrkowskiej i Polnej w Opocznie2022.04.14
00:00:00
Rozstrzygniete
2022.03.3003/2022Zakup i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (recyklingiem)2022.05.12
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.02.2108/DWIOS/2022System zdalnych odczytów wodomierzy głównych – etap IV2022.02.28
00:00:00
Rozstrzygniete
2022.02.0902/2022Budowa placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno2022.03.02
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.02.0401/2022Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB2022.02.14
10:00:00
Rozstrzygniete
2022.02.0304/DWiOŚ/2022Wykonanie analizy ryzyka dla ewentualnego ustanowienia strefy ochrony pośredniej posiadanych studni głębinowych ujęć wody wraz ze sporządzeniem i złożeniem wniosku do Wojewody Łódzkiego ws. ustanowienia stref ochrony obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej.2022.03.03
00:00:00
Rozstrzygniete
2022.01.2703/DWiOŚ/2022System zdalnych odczytów wodomierzy głównych – etap IV2022.02.03
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.12.2320/2021Zakup i dostawa ładowarki kołowej wraz z wyposażeniem2022.01.10
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.12.1468/DWIOS/2021Badanie wody-wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne na rok 20222021.12.20
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.12.0969/DWiOŚ/2021 Zakup i dostawa środków do uzdatniania wody basenowej na rok 20222021.12.16
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.12.0819/2021Budowa placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno2022.01.17
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.11.2971/DWIOS/2021Zakup mobilnego agregatu hydraulicznego z osprzętem.2021.12.06
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.11.1065/DwiOŚ/2021 Materiały hydrauliczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w ul. Długiej w Opocznie2021.11.22
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.11.0518/2021Dostawę energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, w roku 20222021.11.15
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.11.0566/DWiOŚ/2021 Dostawę energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, w roku 20222021.11.15
12:00:00
Rozstrzygniete
2021.10.2717/2021Dostawa samochodu asenizacyjnego w formie leasingu operacyjnego2021.12.22
11:00:00
Rozstrzygniete
2021.10.2716/2021Dostawa samochodu ciężarowego wraz z posypywarką oraz pługiem do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego2022.02.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.10.2664/DWiOÅš/2020Wykonanie ogrodzenia cmentarza Komunalnego w Opocznie ul. Rolna2021.11.02
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.10.1315/2021Zakup i dostawa ciągnika rolniczego oraz ciągnika rolniczego z osprzętem.2021.10.27
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.10.1162/DWiOŚ/2021Sól drogowa2021.10.21
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.10.0758/DWIOS/2021Posiłki regeneracyjne dla pracowników 2021.10.18
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.10.0657/DWiOŚ/2021 Wykonanie inspekcji kamerą telewizyjną oraz ocena stanu technicznego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 250 mb.2021.10.15
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.3014/2021Dostawa kruszyw drogowych 2021.10.08
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.3013/2021Dostawa samochodu dostawczego typu wywrotka z podwójną kabiną2021.10.12
11:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.2953/DWIOS/2021Dostawa rękawów foliowych2021.10.06
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.2012/2021Emulsja asfaltowa2021.09.28
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.1211/2021Dostawa kruszyw drogowych 2021.09.20
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.0843/DWiOŚ/2021Piasek budowlany i piasek do zwalczania śliskości dróg2021.09.15
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.09.0847/DWIOS/2021Dostawa wraz z montażem przepompowni ścieków P1 w miejscowości Sobawiny2021.09.17
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.08.1944/DWIOS/2021Materiały hydrauliczne na budowę sieci wodociągowej w m. Opoczno ul. Libiszewska i Wrzoska dz. Nr 211/1, 219, 280/8, 309, 314, 321, 326 obręb 0008, w m. Opoczno oraz dz. Nr 899 obręb Wola Załężna gm. Opoczno” nr sprawy 44/DWiOŚ/20212021.08.27
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.08.0241/DWiOÅš/2021Emulsja asfaltowa2021.08.06
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.07.2810/2021Dostawa samochodu z podwójną kabiną i zabudową samowyładowczą2021.08.05
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.07.1909/2021Zakup i dostawa nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej2021.09.24
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.07.0206/2021Olej napędowy i olej opałowy2021.08.10
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.07.0108/2021Dostawa samochodów ciężarowych z zabudową samowyładowczą2021.07.19
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.06.2907/2021Świadczenie usług koparką obrotową wraz z obsługą operatorską na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczno2021.07.09
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.06.2832/DWIOS/2021Wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Targowej 9 w Opocznie2021.07.09
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.06.1505/2021Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB2021.06.24
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.05.2620/DWIOS/2021Materiały hydrauliczne na budowę zadań inwestycyjnych2021.06.02
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.05.2604/2021Zakup i dostawa samochodu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej2021.06.30
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.05.2529/DWiOŚ/2021Zakup i dostawa fabrycznie nowej łyżki skarpowej do koparki Case 788p2021.05.31
23:59:00
Rozstrzygniete
2021.05.2024/DWIOS/2021Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 052021.05.28
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.05.1927/DWiOÅš/2021Emulsja asfaltowa 2021.05.28
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.05.1123/DWIOS/2021Zakup i dostawa fabrycznie nowej Å‚yzki skarpowej do koparki Case 788p2021.05.19
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.04.3021/DWIOS/2021Zakup i dostawa znaków drogowych , sprzętu BHP oraz paneli strong2021.05.10
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.04.2017/DWIOS/2021Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla pracowników PGK Sp. z o.o. w Opocznie w 2021 r2021.04.28
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.04.1615/DWiOŚ/2021System zdalnych odczytów wodomierzy głównych – etap III2021.04.23
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.04.0803/2021Dostawa kruszyw drogowych frakcji 4-31,5 oraz frakcji 2-5 i frakcji 2-82021.04.19
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.04.0113/DWiOŚSystem monitoringu wizyjnego dla czterech samochodów ciężarowych typu śmieciarka2021.04.14
00:00:00
Rozstrzygniete
2021.03.1202/2021Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie2021.03.19
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.02.2609/DWIOS/2021Dostawa kontenerów hakowych2021.03.10
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.02.2401/2021Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie2021.03.09
10:00:00
Rozstrzygniete
2021.02.0402/DWIOS/2021Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ MGB2021.02.11
00:00:15
Rozstrzygniete
2021.01.1869/DWIOS/2020Dokumentacje techniczne na planowane inwestycje w 2021 r.2020.01.15
15:00:00
Rozstrzygniete
2020.12.3129/2020Remont drogi gminnej nr 107155 E w miejscowości Mroczków Gościnny, gm. Opoczno2021.01.15
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.12.1528/2020Zakup i dostawa pojazdu ciężarowego, wywrotka typu wanna2020.12.23
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.12.0427/2020Świadczenie usług sprzętowych koparką obrotową wraz z obsługą operatorską na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczn2020.12.15
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.11.2726/2020Dostawa pojazdów dostawczych typu wywrotka2020.12.09
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.11.2625/2020Zakup i dostawa pojazdu ciężarowego, wywrotka typu wanna2020.12.04
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.11.2460/DWiOŚ/2020Zakup karmy suchej i mokrej dla kotów dorosłych i kociąt2020.11.30
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.11.1957/DWiOŚ/2020Zakup i dostawa karmy mokrej dla zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Różannie2020.11.27
12:00:00
Rozstrzygniete
2020.11.1956/DWiOŚ/2020Deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Różannie2020.11.27
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.11.1855/DWiOŚ/2020Kontenery na potrzeby izolatki i kwarantanny dla psów.2020.11.23
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.11.1324/2020Zakup i dostawa ciÄ…gnika rolniczego oraz zamiatarki ciÄ…gnikowej elewatorowej2020.11.24
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.10.2923/2020Zakup i dostawa nowego walca drogowego2020.11.09
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.10.2622/2020Dostawa kruszyw drogowych frakcji 4-31,5 oraz frakcji 31,5-632020.11.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.10.2244/DWiOS/2020System zdalnych odczytów wodomierzy głównych – etap II2020.10.30
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.10.1551/DWIOS/2020Posiłki profilaktyczne dla pracowników Spółki2020.10.21
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.10.0821/2020Zakup energii elektrycznej2020.10.16
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.2946/DWiOŚ/2020Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Spółki2020.10.06
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.2919/2020Zakup i dostawa nowego walca drogowego2020.10.08
12:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.2818/2020Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ MGB2020.10.07
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.2420/2020Dostawa koparko-Å‚adowarki w formie leasingu operacyjnego2020.10.12
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.1417/2020Dostawa kruszyw drogowych frakcji 4-31,5 oraz frakcji 0-632020.09.21
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.1037/DWIOS/2020Materiały na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobawiny ( odc. 25-P1).2020.09.18
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.09.0310/2020Budowa infrastruktury wodno – ściekowej w miejscowościach: Wola Załężna, Sobawiny, Karwice – Gmina Opoczno2020.09.23
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.08.1816/2020Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ: MGB 2402020.08.28
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.08.1814/2020Dostawa pojazdu ciężarowego – typu hakowiec w formie leasingu operacyjnego2020.09.18
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.2415/2020Remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów i ul. Limanowskiego w Opocznie2020.08.12
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.1712/2020Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie2020.07.27
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.1511/2020Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ: MGB 2402020.07.24
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.08ZAP1/2020Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu2020.07.15
15:00:00
Rozstrzygniete
2020.07.0324/DWiOŚ/2020Dostawa maszyn do naprawy dróg.2020.07.10
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.3008/2020Dostawa pojazdu ciężarowego – Å›mieciarki dwukomorowej w formie leasingu operacyjnego2020.08.20
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.2607/2020Olej napędowy i opałowy2020.08.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.2523/DWiOŚ/2020Materiały na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzielna ( odc. 122-P4-110, odc. P4-102).2020.07.02
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.2305/2020Dostawa nowego ciągnika wraz z osprzętem2020.07.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.1509/2020Dostawa używanego pojazdu – zamiatarki ulicznej2020.06.23
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.06.0306/2020Dostawa używanego pojazdu – zamiatarki ulicznej2020.06.10
10:30:00
Rozstrzygniete
2020.05.2502/2020Kruszywa drogowe frakcji 0-31,52019.06.02
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.05.2203/2020Dostawa kostki brukowej i krawężników2020.06.01
10:00:00
Rozstrzygniete
2020.05.1904/2020Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie2020.05.28
10:30:00
Rozstrzygniete
2020.04.2801/2020Świadczenie usług sprzętowych koparką obrotową wraz z obsługą operatorską na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczno 2020.05.08
10:30:00
Rozstrzygniete
2020.01.1313/2019Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – etap I- dokończenie – zamówienie uzupełniające 2019.11.07
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.11.2212/2019Kruszywa drogowe frakcji 0-31,5 oraz frakcji 31-632019.12.03
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.10.1038/DTE/2019Materiały na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Opocznie w ul. Ogrodowej i ul. Leśnej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej. 2019.10.18
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.10.09Z1/2019Remont drogi w m. KraÅ›nica – zapytanie o cenÄ™2019.10.16
00:00:00
Rozstrzygniete
2019.10.0735/DTE/2019Posiłki regeneracyjne dla pracowników2019.10.16
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.09.0610/2019Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – etap I- dokoÅ„czenie – zamówienie uzupeÅ‚niajÄ…ce2019.08.30
10:30:00
Rozstrzygniete
2019.08.2109/2019Kruszywa drogowe frakcji 0-31,52019.08.29
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.08.1925/DTE/2019Wykonanie analiza efektywności kosztowej2019.08.26
00:00:00
Rozstrzygniete
2019.08.1408/2019Emulsja asfaltowa2019.08.22
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.08.1224/DTE/2019Wykonanie usługi kruszarką do kruszenia betonu2019.08.14
12:30:00
Rozstrzygniete
2019.08.1207/2019Kruszywa drogowe2019.08.20
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.06.2706/2019Dostawa samochodu ciężarowego – Å›mieciarki w formie leasingu operacyjnego2019.07.17
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.06.2104/2019Dostawa belownicy2019.07.05
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.05.3105/2019Olej napędowy i opałowy2019.07.08
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.04.0509/DTE/2019Sieć kanalizacji sanitarnej w Opocznie ul. Rolna2019.04.15
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.04.0403/2019Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie – etap I – konstrukcje- dokończenie2019.04.19
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.03.1402/2019OgÅ‚oszenie o zamówieniu (02/2019) – Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie – etap I – dokoÅ„czenie2019.03.29
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.03.1407/DTE/2019SZ 07/DTE/2019 – MateriaÅ‚y na przebudowÄ™ Targowiska Miejskiego Opoczno ul. Piotrkowska 662019.03.14
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.02.2806/DTE/2019Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobawiny2019.03.21
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.02.2705/DTE/2019Remont sieci wodociągowej w rondzie im. Księdza J. Wojtana w obrębie drogi wojewódzkiej nr 726 w Opocznie2019.03.07
10:00:00
Rozstrzygniete
2019.01.3004/DTE/2019Materiały na budowę odcinka sieci wodociągowej fi110 łączącego wodociąg od dz. nr 55/1 obręb Janów Karwicki do dz. nr 1783/8 obręb Bielowice do dz nr 642/3 obręb Mroczków Gościnny gmina Opoczno2019.02.12
10:00:00
Rozstrzygniete