ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIE W TRAKCIE

Data ogłoszeniaNumer zamówieniaNazwa zamówienaTermin składania ofert/wnioskówStatus
2023.11.2039/DWIOS/2023Pobór i badanie wody – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne na rok 20242023.11.30
00:00:00
Postępowanie w trakcie
2023.11.2038/DWIOS/2023Zakup i dostawa środków do uzdatniania wody basenowej na rok 20242023.12.01
00:00:00
Postępowanie w trakcie
2023.06.2926/DWIOS/2023Zapytanie ofertowe pn. Usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania (powiadomienie drogą radiową ze stałą kontrolą obiektu)2023.07.07
12:00:00
Postępowanie w trakcie