News

79 postów

Brak wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zawiadamia, iż w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 726 ( budowa ronda – prace związane z przebudową wodociągów ) wystąpi BRAK WODY w miejscowości : Opoczno ul. Kolberga , Łąkowa; Dzielna ; Różanna ; Karwice ; Janów Karwicki ; Sielec […]

Zmiana terminu odbioru

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Opoczno  przypadający na dzień  03.05.2023 r. (I środa miesiąca) zostaje jednorazowo przełożony na dzień  06.05.2023 r. (sobota).

Zmiana terminu odbioru odpadów

PGK Sp.z o.o. w Opocznie informuje o zmianach terminu odbioru odpadów w związku z dniami świątecznymi 1 i 3 maja. – FIRMY z Opoczna :Odbiór odpadów  z  poniedziałku  01.05.2023 przełożony na wtorek 02 maja. – FIRMY z Gminy Opoczno : Odbiór odpadów ze środy  03.05.2023 przełożony na czwartek 04 maja. […]

Zmiana terminu odbioru odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Sławno przypadający na dzień  10.04.2023 r.  (II poniedziałek miesiąca)  zostaje jednorazowo przełożony na dzień  12.04.2023 r. (środa). że odbiór odpadów komunalnych z firm przypadający na dzień  10.04.2023 r. (II poniedziałek) zostaje jednorazowo przełożony na […]

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, iż w dniu 24.01.2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłoszono Decyzję znak WA.RZT.70.136.2022/6 z dn. 17.01.2023 r. skracająca okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy […]

Brak wody w dniu 19.01.2023

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zawiadamia, iż w związku z podłączeniem nowego odbiorcy wystąpi BRAK WODY na Osiedlu PIASTOWSKIE w Opocznie ulice : Władysława Łokietka, Al. Dąbrówki, Bolesława Chrobrego, Mieszka I, Krzywoustego, Zielona w dniu 19.01.2023 od godziny 9.00 do dnia 19.01.2023 do godziny 15.00. Za […]

Zbycie środka trwałego(Aktualizacja)

PGK Sp. z o.o.  w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nw. środka trwałego: Samochód ciężarowy – FS Lublin/Romcar 035222, nr VIN: SUL03522210071279, rok produkcji 2001, nr rej. EOP N004, cena minimalna  4 200,00 zł (brutto), Samochód ciężarowy – Gazela GRKN 03027-1094, nr podwozia Z3B3302706R002150, […]

Brak wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zawiadamia, iż w związku z awarią sieci wodociągowej, wystąpi BRAK WODY w Opocznie ul. Kościelna i ul. Staromiejska ( od ul. Kościelnej do skrzyżowania z ul. Moniuszki ) w dniu 05.01.2023 od godziny 8.00 do dnia 05.01.2023 do godziny 14.00. Za […]