Segreguj śmieci to dziś w modzie, w końcu trzeba pomóc przyrodzie

         Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i ich opiekunom jak bardzo istotny jest problem segregacji i zapobieganie powstawaniu odpadów, a jednocześnie mobilizacja uczniów do twórczego myślenia oraz kształtowania właściwej postawy i świadomości ekologicznej. Poprzez udział w konkursie pragniemy zachęcić wszystkich do zgłębienia zasad recyklingu. Chcemy pokazać, że można zrobić coś z niczego i w prosty sposób chronić środowisko, a przez to propagować wśród dzieci ekologiczne postawy w życiu codziennym.

Pełny tekst konkursu

Regulamin konkursu