Pomiar temperatury ciała

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.10.2020r. osoby wchodzące do budynków PGK Sp. z o.o. w Opocznie będą poddawane bezdotykowemu pomiarowi temperatury. W przypadku stwierdzenia gorączki (powyżej 37,4 st. C) – taka osoba będzie zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia budynku.

Osoby, które odmówią  poddania się pomiarowi temperatury ciała, są zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia budynku.