PGK – Covid-19

         W związku z zagrożeniem wirusem SARS-COV-19 (koronowirusem) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie uprzejmie informuje, iż od 12 października 2020 roku do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów będzie odbywać się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i wyznaczeniu dokładnej daty i godziny stawienia się w Przedsiębiorstwie.
Wejście do budynku biurowego przy ulicy Krótkiej na wyznaczoną wcześniej godzinę, możliwe będzie pojedynczo po uprzednim zdezynfekowaniu rąk oraz nałożeniu maseczki zasłaniającej usta oraz nos.
Godziny urzędowania Kasy nie ulegają zmianie, lecz w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba w maseczce ochronnej.
Dodatkowo wszystkie sprawy dotyczące wodociągów i kanalizacji można załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszelkie pisma, reklamacje itp. można wysyłać mailowo na adres sekretariat@pgk.opoczno.pl lub pozostawić w skrzynkach znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz budynku przy ulicy Krótkiej 1.

Odczyty wodomierzy prosimy składać telefonicznie pod numerami telefonów inkasentów:
726 555 246
726 555 247
726 555 248
lub pod numerem telefonu Spółki 44 754 76 11
Faktury za usługi zostaną dostarczane do skrzynek pocztowych odbiorców.