MŁODSZY SORTOWACZ ODPADÓW

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

OPIS STANOWISKA:

 • Rozładunek dostarczonych na miejsce sortowania i składowania odpadów oraz surowców wtórnych
 • Sortowanie odpadów i surowców wtórnych
 • Przygotowanie surowców wtórnych do belowania
 • Prace porządkowe i utrzymywanie  porządku na terenie zakładu odpadów oraz prace związane z funkcjonowaniem zakładu
 • Mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów na nieczystości stałe
 • Wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez Kierownika Zakładu

WYMAGANIA:

 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziane uprawnienia na wózki jezdniowe
 • Znajomość przepisów bhp i ppoż.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje