Dzienne Archiwa: 31 marca 2023

6 postów

RATOWNIK WODNY

 INFORMACJE OGÓLNE: wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy, miejsce w strukturze organizacyjnej: Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” OPIS STANOWISKA: Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania  pomocy oraz podejmowanie akcji Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się. Sygnalizowanie […]

ŁADOWCZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

INFORMACJE OGÓLNE: wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy, miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Usług Komunalnych OPIS STANOWISKA: Przetaczanie, przenoszenie pojemników z odpadami oraz ich załadunek do specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do wywozu śmieci Opróżnianie i usuwanie zawartości pojazdu służącego do wywozu odpadów na składowisku odpadów Usuwanie zanieczyszczeń oraz mycie i […]

MŁODSZY SORTOWACZ ODPADÓW

INFORMACJE OGÓLNE: wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy, miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów OPIS STANOWISKA: Rozładunek dostarczonych na miejsce sortowania i składowania odpadów oraz surowców wtórnych Sortowanie odpadów i surowców wtórnych Przygotowanie surowców wtórnych do belowania Prace porządkowe i utrzymywanie  porządku na terenie zakładu odpadów oraz prace […]

Specjalista ds. wodociągowych i kanalizacyjnych

INFORMACJE OGÓLNE wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy, miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków OPIS STANOWISKA: uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji; planowanie i nadzór nad modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sporządzanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci, urządzeń oraz […]

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW KOMUALNYCH

INFORMACJE OGÓLNE: wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy, miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Usług Komunalnych OPIS STANOWISKA: Sprawdzanie stanu technicznego i naprawa pojazdów komunalnych, Montaż i naprawa elektronicznych i mechanicznych układów w pojazdach komunalnych, Montaż i naprawa dodatkowych urządzeń w pojazdach komunalnych, Wykonywanie czynności obsługowych i konserwacyjnych elementów elektrycznych […]

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE: wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy, miejsce w strukturze organizacyjnej: Zarząd – Dział Księgowości OPIS STANOWISKA: prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym analiza kosztów pod kątem prawidłowości księgowań, analiza i bieżące uzgadnianie kont księgowych, tworzenie raportów i zestawień […]