ŁADOWCZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Usług Komunalnych

OPIS STANOWISKA:

 • Przetaczanie, przenoszenie pojemników z odpadami oraz ich załadunek do specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do wywozu śmieci
 • Opróżnianie i usuwanie zawartości pojazdu służącego do wywozu odpadów na składowisku odpadów
 • Usuwanie zanieczyszczeń oraz mycie i dezynfekcja pojazdów służących do wywozu odpadów
 • Mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia nieczystości

WYMAGANIA:

 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów bhp i ppoż.
 • Mile widziane uprawnie do kierowania pojazdem pow. 3,5t

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje