MŁODSZY OPERATOR/OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWO – BUDOWLANYCH

MŁODSZY OPERATOR/OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWO – BUDOWLANYCH

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Robót Drogowych

OPIS STANOWISKA:

 • wykonywanie prac ogólnobudowlanych przy budowie dróg, chodników oraz inne prace budowlane
 • obsługa maszyn i urządzeń drogowo – budowlanych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (operowanie koparko-ładowarką, koparką lub ładowarką, recyklerem, obsługa zagęszczarki, ubijarki i innych)
 • kierowanie pojazdami do 3,5 ton, a w przypadku posiadania uprawnień również pojazdami ciężarowym powyżej 3,5 t,
 • codzienna obsługa techniczna powierzonych pojazdów, mycie, czyszczenie, wymiana oleju, płynów oraz sprawdzanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń, drobne naprawy
 • prowadzenie kart drogowych, tankowanie paliwa oraz ewidencja przejechanych kilometrów i rozliczanie zużytego paliwa,
 • drobne czynności załadunkowe,

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B, pożądane prawo jazdy kat. C, C+E
 • uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki lub ładowarki lub koparki
 • aktualne badania psychotechniczne oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy w przypadku uprawnień na kierowanie pojazdami powyżej 3,5 ton,
 • pożądane umiejętności techniczne – naprawa maszyn i urządzeń drogowo – budowlanych
 • pożądane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnym przedsiębiorstwie
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do wglądu

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie PGK Sp. z o.o. ul. Krótka 1 w Opocznie w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja bądź przesłanie aplikacji na emaila sekretariat@pgk.opoczno.pl (w treści emaila zamieścić dane umożliwiające identyfikację osoby składającej aplikacje),

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę.

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.