Szczegóły zamówienia

Zamówienie
08/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa pojazdu ciężarowego – Å›mieciarki dwukomorowej w formie leasingu operacyjnego – 08/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Identyfikator postępowania.txt30.06.2020 r.pobierz plik
JEDZ.zip30.06.2020 r.pobierz plik
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_20f34426-2f2e-4bbf-821a-5f5503f53590.asc30.06.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf30.06.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf30.06.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 – Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego.zip30.06.2020 r.pobierz plik
załącznik nr 2, 3B – wersja edytowalna.doc30.06.2020 r.pobierz plik
Dane dotyczące sytuacji finansowej.zip30.07.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 2, 3B (wersja edytowalna) – po zmianie SIWZ.doc30.07.2020 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Potwierdzenie wysłania sprostowania ogłoszenia o zamówieniu.pdf30.07.2020 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SIWZ.pdf30.07.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie.pdf04.08.2020 r.pobierz plik
Opinia leasingowa.pdf05.08.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf20.08.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf26.08.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf11.09.2020 r.pobierz plik