Szczegóły zamówienia

Zamówienie
11/2021

Przedmiot postępowania:
Dostawa kruszyw drogowych – 11/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf10.09.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf10.09.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx10.09.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx10.09.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ – ID postępowania.docx10.09.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.pdf20.09.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf20.09.2021 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu.pdf21.09.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie wykonawcy.pdf21.09.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf29.09.2021 r.pobierz plik
Unieważnienie zadania nr 4.pdf29.09.2021 r.pobierz plik