Szczegóły zamówienia

Zamówienie
10/2021

Przedmiot postępowania:
Dostawa samochodu z podwójnÄ… kabinÄ… i zabudowÄ… samowyÅ‚adowczÄ… – 10/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf28.07.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf28.07.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx28.07.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx28.07.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 5 do SWZ – ID postępowania.docx28.07.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 6 – logo PGK.png28.07.2021 r.pobierz plik
Wartość zamówienia.pdf05.08.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf06.08.2021 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu.pdf10.08.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf11.08.2021 r.pobierz plik