Szczegóły zamówienia

Zamówienie
02/2019

Przedmiot postępowania:
OgÅ‚oszenie o zamówieniu (02/2019) – Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie – etap I – dokoÅ„czenie – 02/2019
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie.pdf14.03.2019 r.pobierz plik
Siwz.pdf14.03.2019 r.pobierz plik
Zalacznik nr 1.zip14.03.2019 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zestawienie.pdf29.03.2019 r.pobierz plik
Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 2.pdf04.04.2019 r.pobierz plik
Wybór oferty z zakresie zadania nr 1.pdf04.04.2019 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf10.04.2019 r.pobierz plik