Szczegóły zamówienia

Zamówienie
05/2021

Przedmiot postępowania:
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB – 05/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf15.06.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf15.06.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzor formularza ofertowego (wersja edytowalna).docx15.06.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ – Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wersja edytowalna).docx15.06.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ -ID postepowania.docx15.06.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6a do swz – zielony.pdf15.06.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6b do swz – żółty.pdf15.06.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6c do swz – czarny.pdf15.06.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6d do swz – niebieski.pdf15.06.2021 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf24.06.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf24.06.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf29.06.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf16.07.2021 r.pobierz plik