Szczegóły zamówienia

Zamówienie
15/DWiOÅš/2021

Przedmiot postępowania:
System zdalnych odczytów wodomierzy głównych – etap III – 15/DWiOÅš/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Formularz ofertowy.doc16.04.2021 r.pobierz plik
Specyfikacja Zamówienia.pdf16.04.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf23.04.2021 r.pobierz plik
t.tx._._. r.pobierz plik