Szczegóły zamówienia

Zamówienie
01/2021

Przedmiot postępowania:
Ubezpieczenie odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej z tytuÅ‚u prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci i/lub posiadanego mienia PrzedsiÄ™biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie – 01/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Identyfikator postępowania.txt24.02.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf24.02.2021 r.pobierz plik
SIWZ.pdf24.02.2021 r.pobierz plik
Załaczniki nr 1,2,3,6,7 – wersja edytowalna.docx24.02.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia.pdf24.02.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf03.03.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SIWZ.pdf03.03.2021 r.pobierz plik
Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.pdf09.03.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja o unieważnieniu.pdf10.03.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf10.03.2021 r.pobierz plik