Szczegóły zamówienia

Zamówienie
02/DWIOS/2021

Przedmiot postępowania:
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ MGB – 02/DWIOS/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Logotyp w postaci wektorowej.pdf04.02.2021 r.pobierz plik
Zapytanie ofertowe.pdf04.02.2021 r.pobierz plik
Zdjęcie poglądowe naklejek.zip04.02.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zestawienie zbiorcze.pdf12.02.2021 r.pobierz plik
t.tx._._. r.pobierz plik