Szczegóły zamówienia

Zamówienie
27/2020

Przedmiot postępowania:
Åšwiadczenie usÅ‚ug sprzÄ™towych koparkÄ… obrotowÄ… wraz z obsÅ‚ugÄ… operatorskÄ… na terenie ZakÅ‚adu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczn – 27/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie.pdf04.12.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf04.12.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf15.12.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf23.12.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf31.12.2020 r.pobierz plik