Szczegóły zamówienia

Zamówienie
25/2020

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa pojazdu ciężarowego, wywrotka typu wanna – 25/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie.pdf25.11.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf25.11.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 formularz oferty nr sprawy 25-2020 .doc25.11.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 2A oświadczenie wstępne nr sprawy 25-2020.doc25.11.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 2B oświadczenie grupa kapitałowa nr sprawy 25-2020.doc25.11.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf04.12.2020 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf14.12.2020 r.pobierz plik