Szczegóły zamówienia

Zamówienie
56/DWiOŚ/2020

Przedmiot postępowania:
Deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Różannie – 56/DWiOŚ/2020
Status postępowania:
Ogłoszony

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf19.11.2020 r.pobierz plik