Szczegóły zamówienia

Zamówienie
22/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa kruszyw drogowych frakcji 4-31,5 oraz frakcji 31,5-63 – 22/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf26.10.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf26.10.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf03.11.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf09.11.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf19.11.2020 r.pobierz plik