Szczegóły zamówienia

Zamówienie
16/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ: MGB 240 – 16/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf18.08.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf18.08.2020 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie.pdf25.08.2020 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SIWZ.pdf25.08.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf28.08.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf09.09.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf23.09.2020 r.pobierz plik