Szczegóły zamówienia

Zamówienie
03/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa kostki brukowej i krawężników – 03/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf22.05.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf22.05.2020 r.pobierz plik
Załacznik 1, 2A, 2B, 4 – wersja edytowalna.doc26.05.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf01.06.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf04.06.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf16.06.2020 r.pobierz plik