Szczegóły zamówienia

Zamówienie
01/2020

Przedmiot postępowania:
Åšwiadczenie usÅ‚ug sprzÄ™towych koparkÄ… obrotowÄ… wraz z obsÅ‚ugÄ… operatorskÄ… na terenie ZakÅ‚adu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczno – 01/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf28.04.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf28.04.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf08.05.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf05.06.2020 r.pobierz plik