Szczegóły zamówienia

Zamówienie
10/2019

Przedmiot postępowania:
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – etap I- dokoÅ„czenie – zamówienie uzupeÅ‚niajÄ…ce – 10/2019
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zestawienie i wybór
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf06.09.2019 r.pobierz plik
..__._ r.pobierz plik