Szczegóły zamówienia

Zamówienie
01/2023

Przedmiot postępowania:
Dostawa ukÅ‚adarki mas bitumicznych w formie leasingu. – 01/2023
Status postępowania:
Ogłoszony

Ogłoszenie – SIWZ
Dane prowadzonego postępowania.pdf20.02.2023 r.pobierz plik