Szczegóły zamówienia

Zamówienie
04/2019

Przedmiot postępowania:
Dostawa belownicy – 04/2019
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie.pdf19.06.2019 r.pobierz plik
SIWZ.pdf19.06.2019 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf05.07.2019 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf22.07.2019 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf31.07.2019 r.pobierz plik