Szczegóły zamówienia

Zamówienie
05/2022

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa używanej koparki gÄ…siennicowej, obrotowej – 05/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf25.04.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf25.04.2022 r.pobierz plik
Zał nr 1 OPZ.pdf25.04.2022 r.pobierz plik
Zał nr 2 – Projekt umowy.pdf25.04.2022 r.pobierz plik
Zał nr 3 – Wzór formularza ofertowego.docx25.04.2022 r.pobierz plik
Zał nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx25.04.2022 r.pobierz plik
Zał nr 5 – ID postępowania.pdf25.04.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację.pdf04.05.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf04.05.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf04.05.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf13.05.2022 r.pobierz plik