Szczegóły zamówienia

Zamówienie
69/DWiOÅš/2021

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa Å›rodków do uzdatniania wody basenowej na rok 2022 – 69/DWiOÅš/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Formularz ofertowy.docx09.12.2021 r.pobierz plik
Zapytanie ofertowe.pdf09.12.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf17.12.2021 r.pobierz plik
t.tx._._. r.pobierz plik