Szczegóły zamówienia

Zamówienie
65/DwiOÅš/2021

Przedmiot postępowania:
MateriaÅ‚y hydrauliczne na budowÄ™ sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociÄ…gowej w ul. DÅ‚ugiej w Opocznie – 65/DwiOÅš/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Specyfikacja zamówienia.pdf10.11.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf22.11.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie wykonawcy.pdf23.11.2021 r.pobierz plik