Szczegóły zamówienia

Zamówienie
65/DwiOŚ/2021

Przedmiot postępowania:
Materiały hydrauliczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w ul. Długiej w Opocznie – 65/DwiOŚ/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Specyfikacja zamówienia.pdf10.11.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf22.11.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie wykonawcy.pdf23.11.2021 r.pobierz plik