Szczegóły zamówienia

Zamówienie
14/2021

Przedmiot postępowania:
Dostawa kruszyw drogowych – 14/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf30.09.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf30.09.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx30.09.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx30.09.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 5 do SWZ – ID postępowania.docx30.09.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie.pdf08.10.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf08.10.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze.pdf12.10.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf26.10.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie umowy.pdf15.03.2022 r.pobierz plik