Zmiany w odbiorze odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie informuje:

  • że odbiór odpadów komunalnych od firm przypadający na dzień 03.05.2022r.(wtorek) zostaje jednorazowo przełożony na dzień 29.04.2022r. (piątek).
  • że odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z miejscowości: Ogonowice, Ostrów, Sitowa, Stużno, Stużno kolonia, Karwice, Adamów, Sielec przypadający na dzień 03.05.2022r.(I wtorek) zostaje jednorazowo przełożony na dzień 29.04.2022r. (piątek).