Zmiany cen od 01.01.2021r.

PGK Sp. z o. o. w Opocznie informuje, że od dnia 01.01.2021 roku zmienia się sposób naliczania opłat za wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych.

Cena za odbiór nieczystości płynnych jest uzależniona od ilości odebranych nieczystości i podzielona na 2 zakresy.

Cena za wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych do 2,5 m3 jest stała i niezależna od ilości odebranych nieczystości i w zależności od tego skąd odbierane są nieczystości kształtuje się tak jak poniżej:

Lp. Opis usługi Cena/stawka opłaty

netto w zł

Wywóz i unieszkodliwienie nieczystości płynnych poniżej 2,5 m3 z terenu miasta Opoczno 50,00
Wywóz i unieszkodliwienie nieczystości płynnych poniżej 2,5 m3 z terenu gminy Opoczno 70,00
Wywóz i unieszkodliwienie nieczystości płynnych poniżej 2,5 m3 z poza terenu gminy Opoczno + do ceny doliczany będzie dojazd 70,00

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT

 

Cena za wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych w ilości powyżej 2,5 m3 jest iloczynem stawki jednostkowej uzależnionej od miejsca odbierania nieczystości oraz ilości m3 odebranych od klienta. Ceny jednostkowe kształtują się tak jak poniżej:

 

Lp. Opis usługi Cena/stawka opłaty

netto w zł

Wywóz i unieszkodliwienie 1m3 nieczystości płynnych z terenu miasta Opoczno 22,00
Wywóz i unieszkodliwienie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy Opoczno 25,00
Wywóz i unieszkodliwienie 1 m3 nieczystości płynnych z poza terenu gminy Opoczno + do ceny doliczany będzie dojazd 25,00
Dojazd do klienta – droga liczona w obie strony 4,10 zł /km

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT