Zmiana terminu odbioru odpadów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, o jednorazowej zmianie odbioru odpadów komunalnych: odbiór przypadający na dzień 25.12.2020 roku (IV piątek miesiąca) zostaje przełożony na dzień 28.12.2020 roku (tj. poniedziałek).
Zmiana terminu dotyczy ulic: Partyzantów, Torowa, Wymysłów, Północna, Rolna, Sosnowa, Długa, S. Małachowskiego, Witosa, I. Krasickiego, Św. Kolbe, Perzyńskiego, Graniczna, Inowłodzka, Słoneczna, Powstańców Wielkopolskich, Osiedle Ustronie.