Zmiana sposobu załatwiania spraw w ZWK

       W związku z zagrożeniem wirusem SARS-COV-19 (koronowirusem) wywołującym chorobę COVID -19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie uprzejmie prosi o załatwianie spraw dotyczących wodociągów i kanalizacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszelkie pisma, reklamacje itp. można wysyłać mailowo na adres sekretariat@pgk.opoczno.pl lub zostawiać na biurze podawczym Spółki przy ulicy Krótkiej 1.

Odczyty wodomierzy prosimy składać telefonicznie pod numerami telefonów odczytywaczy -inkasentów:
726 555 246
726 555 247
726 555 248
lub pod numerem telefonu Spółki 44 755 32 69.
Faktury za usługi zostaną dostarczane do skrzynek pocztowych odbiorców.