Zmiana sposobu załatwiania spraw w ZWK

       W związku z zagrożeniem wirusem SARS-COV-19 (koronowirusem) wywołującym chorobę COVID -19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie uprzejmie prosi o załatwianie spraw dotyczących wodociągów i kanalizacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszelkie pisma, reklamacje itp. można wysyłać mailowo na adres sekretariat@pgk.opoczno.pl lub zostawiać na biurze podawczym Spółki przy ulicy Krótkiej 1.

Odczyty wodomierzy prosimy składać telefonicznie pod numerami telefonów odczytywaczy -inkasentów:
726 555 246
726 555 247
726 555 248
lub pod numerem telefonu Spółki 44 755 32 69.
Faktury za usługi zostaną dostarczane do skrzynek pocztowych odbiorców.

Rozmiar czcionki
Wybierz kolor tła