Zbycie środków trwałych (5)

PGK Sp. z o.o.  w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nw. środka trwałego:

  1. Samochód ciężarowy specjalny – zamiatarka uliczna ZM260V, VOLVO FL6, nr fabryczny 030705, silnik D6B, rok produkcji 2003, nr rej. EOP Y321, cena minimalna 13 475,84 zł (brutto),

Oferty pisemne w kopertach  należy składać w biurze podawczym  P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie,               ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, w terminie do dnia  26.03.2021 r. do godz. 10.00

 Szczegółowe informacje